وزارت اموزش و پرورش اداره کل اموزش و پرورش سیستان و بلوچستان منطقه بزمان :: اعلام دروس نهایی پایه دهم و یازدهم ریاضی علوم تجربی معارف و انسانی ۹درس ریاضی و علومتجربی پایه دهم و ۱۲ دو ۱۱ دروس یازدهم تجربی انسانی معارف و ریاضی برای سال تحصیلی ۱۴۰۲_۱۴۰۳
Xگروه بین المللی HSE IRAN
گروه بین المللی ایمنی بهداشت

صفحه اصلی | لیست خبرها | اخبار داغ | اخبار اقتصادی | حوادث جدید | مطالب تازه | ورزشی | تبلیغات در پورتال | تماس با ما


» تبلیغات

» گزارشات تصویری

» گزیده ها

نقل و انتقال دانش اموز از یک مدرسه به مدرسه به دیگر از مدرسه مبدا به مدرسه مقصد


نقل و انتقال دانش اموز از یک مدرسه به مدرسه به دیگر از مدرسه مبدا به مدرسه مقصد


امسال پایه های دهم و یازدهم دروس شان بصورت نهایی سراسر کشور برگزار میشود باید در سامانه ساهت مدرسه انتقال داده شود در بهمن نماه مثل پایه دوازدهم به سامانه ساهت ارسال به خاطر کنکوردرخواست حذف امتحانات نهایی دی ماه از سال اینده توسط سنجش و ارزشیابی اموزش وپرورش بزمان


اقای هد دن اشنا


باشروع امتحانات پایه دوازدهم از ۲۸ مرداد الان کم کم به پایانی ان نزدیک می شویم و نتایج اولیه دودوومیه بصورت الکترونیکی استانی و کشوری تحصیح میگردد و نمرات بصورت خودکار به سامانه نهایی ارسال می گردد و حوزه تحصیح تیک و به منطقه اعلام و مدیران مدارس ثبت اعتراضات» تازه ها

نقل و انتقال دانش اموز از یک مدرسه به مدرسه به دیگر از مدرسه مبدا به مدرسه مقصد


نقل و انتقال دانش اموز از یک مدرسه به مدرسه به دیگر از مدرسه مبدا به مدرسه مقصد


امسال پایه های دهم و یازدهم دروس شان بصورت نهایی سراسر کشور برگزار میشود باید در سامانه ساهت مدرسه انتقال داده شود در بهمن نماه مثل پایه دوازدهم به سامانه ساهت ارسال به خاطر کنکوردرخواست حذف امتحانات نهایی دی ماه از سال اینده توسط سنجش و ارزشیابی اموزش وپرورش بزمان


اقای هد دن اشنا


باشروع امتحانات پایه دوازدهم از ۲۸ مرداد الان کم کم به پایانی ان نزدیک می شویم و نتایج اولیه دودوومیه بصورت الکترونیکی استانی و کشوری تحصیح میگردد و نمرات بصورت خودکار به سامانه نهایی ارسال می گردد و حوزه تحصیح تیک و به منطقه اعلام و مدیران مدارس ثبت اعتراضات» مرتبط ها

» نظرسنجی

 
 » اعلام دروس نهایی پایه های دهم و یازدهم رشته های تجربی ریاضی و علوم انسانی و معارف ۹درس ریاضی و یازده درس انسانی و معارف پایه دهم و یازدهم ریاضی و معارف و تجربی و انسانیی یازده و دوازده است


اعلام دروس نهایی پایه دهم و یازدهم رشته های تجربی و ریاضی و علوم انسانی و معارف پایه ای دهم ۹درس ریاضی و یازدهدرس تجربی انسانی و معارف پایه دهم و پایه یازدهم ۱۱ درس و ۱۲ درس رشته های یازدهم می باشد شورای عالی انقلآب فرهنگی ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ تصویب کرد دانش اموزان با خبر باشند

» جزئیات

 
 
 » اعلام دروس نهایی پایه های دهم و یازدهم رشته های تجربی ریاضی و علوم انسانی و معارف ۹درس ریاضی و یازده درس انسانی و معارف پایه دهم و یازدهم ریاضی و معارف و تجربی و انسانیی یازده و دوازده است


اعلام دروس نهایی پایه دهم و یازدهم رشته های تجربی و ریاضی و علوم انسانی و معارف پایه ای دهم ۹درس ریاضی و یازدهدرس تجربی انسانی و معارف پایه دهم و پایه یازدهم ۱۱ درس و ۱۲ درس رشته های یازدهم می باشد شورای عالی انقلآب فرهنگی ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ تصویب کرد دانش اموزان با خبر باشند

» جزئیات

 
 
 » اعلام دروس نهایی پایه های دهم و یازدهم رشته های تجربی ریاضی و علوم انسانی و معارف ۹درس ریاضی و یازده درس انسانی و معارف پایه دهم و یازدهم ریاضی و معارف و تجربی و انسانیی یازده و دوازده است


اعلام دروس نهایی پایه دهم و یازدهم رشته های تجربی و ریاضی و علوم انسانی و معارف پایه ای دهم ۹درس ریاضی و یازدهدرس تجربی انسانی و معارف پایه دهم و پایه یازدهم ۱۱ درس و ۱۲ درس رشته های یازدهم می باشد شورای عالی انقلآب فرهنگی ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ تصویب کرد دانش اموزان با خبر باشند

» جزئیات

 

پانل کاربران

تبلیغات

مرور گذشتهنقل و انتقال دانش اموز از یک مدرسه به مدرسه به دیگر از مدرسه مبدا به مدرسه مقصد
نقل و انتقال دانش اموز از یک مدرسه به مدرسه به دیگر از مدرسه مبدا به مدرسه مقصد
امسال پایه های دهم و یازدهم دروس شان بصورت نهایی سراسر کشور برگزار میشود باید در سامانه ساهت مدرسه انتقال داده شود در بهمن نماه مثل پایه دوازدهم به سامانه ساهت ارسال به خاطر کنکوردرخواست حذف امتحانات نهایی دی ماه از سال اینده توسط سنجش و ارزشیابی اموزش وپرورش بزمان


پانل کاربران
{login}

خبرهای جدید
{news}
Copyright @ 2013 پورتال هفت نوت | All Rights Reserved.