وزارت اموزش و پرورش اداره کل اموزش و پرورش سیستان و بلوچستان منطقه بزمان :: http://nadersobhany.blogfa.com/post/3949
Xگروه بین المللی HSE IRAN
گروه بین المللی ایمنی بهداشت

صفحه اصلی | لیست خبرها | اخبار داغ | اخبار اقتصادی | حوادث جدید | مطالب تازه | ورزشی | تبلیغات در پورتال | تماس با ما


» تبلیغات

» گزارشات تصویری

» گزیده ها

نقل و انتقال دانش اموز از یک مدرسه به مدرسه به دیگر از مدرسه مبدا به مدرسه مقصد


نقل و انتقال دانش اموز از یک مدرسه به مدرسه به دیگر از مدرسه مبدا به مدرسه مقصد


امسال پایه های دهم و یازدهم دروس شان بصورت نهایی سراسر کشور برگزار میشود باید در سامانه ساهت مدرسه انتقال داده شود در بهمن نماه مثل پایه دوازدهم به سامانه ساهت ارسال به خاطر کنکوردرخواست حذف امتحانات نهایی دی ماه از سال اینده توسط سنجش و ارزشیابی اموزش وپرورش بزمان


اقای هد دن اشنا


باشروع امتحانات پایه دوازدهم از ۲۸ مرداد الان کم کم به پایانی ان نزدیک می شویم و نتایج اولیه دودوومیه بصورت الکترونیکی استانی و کشوری تحصیح میگردد و نمرات بصورت خودکار به سامانه نهایی ارسال می گردد و حوزه تحصیح تیک و به منطقه اعلام و مدیران مدارس ثبت اعتراضات» تازه ها

نقل و انتقال دانش اموز از یک مدرسه به مدرسه به دیگر از مدرسه مبدا به مدرسه مقصد


نقل و انتقال دانش اموز از یک مدرسه به مدرسه به دیگر از مدرسه مبدا به مدرسه مقصد


امسال پایه های دهم و یازدهم دروس شان بصورت نهایی سراسر کشور برگزار میشود باید در سامانه ساهت مدرسه انتقال داده شود در بهمن نماه مثل پایه دوازدهم به سامانه ساهت ارسال به خاطر کنکوردرخواست حذف امتحانات نهایی دی ماه از سال اینده توسط سنجش و ارزشیابی اموزش وپرورش بزمان


اقای هد دن اشنا


باشروع امتحانات پایه دوازدهم از ۲۸ مرداد الان کم کم به پایانی ان نزدیک می شویم و نتایج اولیه دودوومیه بصورت الکترونیکی استانی و کشوری تحصیح میگردد و نمرات بصورت خودکار به سامانه نهایی ارسال می گردد و حوزه تحصیح تیک و به منطقه اعلام و مدیران مدارس ثبت اعتراضات» مرتبط ها

» نظرسنجی

 
 » ماده ۱۱ قانون خواض حذف یک یا چند نمره از یک دوره


بعضی مطالب هستند دانش اموزان اطلاعی ندارند ما هستیم که به اطلاع دانش اموزان اطلاع بدهیم و دانش اموزان ازاین بهره بگیرندنظام اموزشی کشور یک طوری مزا یا برای دانش اموزان گذاشسته استکه دانش اموزان ازاین مزایا استفاده کنند مزایایی استکه در طول سال تحصیلی دانش اموزان می توانند بخصوص در پایه دوازدهم چهار دروس دو دروس نهایی و دو دروس داخلی تبصره استفاده کنند دانش اموزان کار دانش و فنی حرفه ای چون دروس نهایی ندارند از چهار دروس عمومی استفاده کنن برای تبصره پایه دوازدهم به غیر مهارتهای پودمانی غیر کارورزی و غیره نمی توانند تبصره استغاده کنند

» جزئیات

 
 
 » ماده ۱۱ قانون خواض حذف یک یا چند نمره از یک دوره


بعضی مطالب هستند دانش اموزان اطلاعی ندارند ما هستیم که به اطلاع دانش اموزان اطلاع بدهیم و دانش اموزان ازاین بهره بگیرندنظام اموزشی کشور یک طوری مزا یا برای دانش اموزان گذاشسته استکه دانش اموزان ازاین مزایا استفاده کنند مزایایی استکه در طول سال تحصیلی دانش اموزان می توانند بخصوص در پایه دوازدهم چهار دروس دو دروس نهایی و دو دروس داخلی تبصره استفاده کنند دانش اموزان کار دانش و فنی حرفه ای چون دروس نهایی ندارند از چهار دروس عمومی استفاده کنن برای تبصره پایه دوازدهم به غیر مهارتهای پودمانی غیر کارورزی و غیره نمی توانند تبصره استغاده کنند

» جزئیات

 
 
 » ماده ۱۱ قانون خواض حذف یک یا چند نمره از یک دوره


بعضی مطالب هستند دانش اموزان اطلاعی ندارند ما هستیم که به اطلاع دانش اموزان اطلاع بدهیم و دانش اموزان ازاین بهره بگیرندنظام اموزشی کشور یک طوری مزا یا برای دانش اموزان گذاشسته استکه دانش اموزان ازاین مزایا استفاده کنند مزایایی استکه در طول سال تحصیلی دانش اموزان می توانند بخصوص در پایه دوازدهم چهار دروس دو دروس نهایی و دو دروس داخلی تبصره استفاده کنند دانش اموزان کار دانش و فنی حرفه ای چون دروس نهایی ندارند از چهار دروس عمومی استفاده کنن برای تبصره پایه دوازدهم به غیر مهارتهای پودمانی غیر کارورزی و غیره نمی توانند تبصره استغاده کنند

» جزئیات

 

پانل کاربران

تبلیغات

مرور گذشتهنقل و انتقال دانش اموز از یک مدرسه به مدرسه به دیگر از مدرسه مبدا به مدرسه مقصد
نقل و انتقال دانش اموز از یک مدرسه به مدرسه به دیگر از مدرسه مبدا به مدرسه مقصد
امسال پایه های دهم و یازدهم دروس شان بصورت نهایی سراسر کشور برگزار میشود باید در سامانه ساهت مدرسه انتقال داده شود در بهمن نماه مثل پایه دوازدهم به سامانه ساهت ارسال به خاطر کنکوردرخواست حذف امتحانات نهایی دی ماه از سال اینده توسط سنجش و ارزشیابی اموزش وپرورش بزمان


پانل کاربران
{login}

خبرهای جدید
{news}
Copyright @ 2013 پورتال هفت نوت | All Rights Reserved.