Xگروه بین المللی HSE IRAN
گروه بین المللی ایمنی بهداشت

صفحه اصلی | لیست خبرها | اخبار داغ | اخبار اقتصادی | حوادث جدید | مطالب تازه | ورزشی | تبلیغات در پورتال | تماس با ما


» تبلیغات

» گزارشات تصویری

» گزیده ها

فرا رسید ن ماه شعبان و ایاد شعبانیه و پیروزی انقلاب اسلامی ایران تبریک و راه پیمایی دیروز بزمان


در امتحانات خرداد 1402احراز هویت دانش آموزان الکترونیک بود یعنی کارت دانش آموز یک رمزینه داشت که هنگام ورود مشخصات او با عکس برای عوامل حوزه اجزا نمایش داده میشد


رایج ترین زبان های اینترنت اشنا شویم


عکس های من


قبض های من قرار های من و عکس های من نمایش های من


نقل و انتقال دانش اموز از یک مدرسه به مدرسه به دیگر از مدرسه مبدا به مدرسه مقصد


نقل و انتقال دانش اموز از یک مدرسه به مدرسه به دیگر از مدرسه مبدا به مدرسه مقصد» تازه ها

فرا رسید ن ماه شعبان و ایاد شعبانیه و پیروزی انقلاب اسلامی ایران تبریک و راه پیمایی دیروز بزمان


در امتحانات خرداد 1402احراز هویت دانش آموزان الکترونیک بود یعنی کارت دانش آموز یک رمزینه داشت که هنگام ورود مشخصات او با عکس برای عوامل حوزه اجزا نمایش داده میشد


رایج ترین زبان های اینترنت اشنا شویم


عکس های من


قبض های من قرار های من و عکس های من نمایش های من


نقل و انتقال دانش اموز از یک مدرسه به مدرسه به دیگر از مدرسه مبدا به مدرسه مقصد


نقل و انتقال دانش اموز از یک مدرسه به مدرسه به دیگر از مدرسه مبدا به مدرسه مقصد» مرتبط ها

» نظرسنجی

 
 » ماده ۱۱ قانون خواض حذف یک یا چند نمره از یک دوره


بعضی مطالب هستند دانش اموزان اطلاعی ندارند ما هستیم که به اطلاع دانش اموزان اطلاع بدهیم و دانش اموزان ازاین بهره بگیرندنظام اموزشی کشور یک طوری مزا یا برای دانش اموزان گذاشسته استکه دانش اموزان ازاین مزایا استفاده کنند مزایایی استکه در طول سال تحصیلی دانش اموزان می توانند بخصوص در پایه دوازدهم چهار دروس دو دروس نهایی و دو دروس داخلی تبصره استفاده کنند دانش اموزان کار دانش و فنی حرفه ای چون دروس نهایی ندارند از چهار دروس عمومی استفاده کنن برای تبصره پایه دوازدهم به غیر مهارتهای پودمانی غیر کارورزی و غیره نمی توانند تبصره استغاده کنند

» جزئیات

 
 
 » ماده ۱۱ قانون خواض حذف یک یا چند نمره از یک دوره


بعضی مطالب هستند دانش اموزان اطلاعی ندارند ما هستیم که به اطلاع دانش اموزان اطلاع بدهیم و دانش اموزان ازاین بهره بگیرندنظام اموزشی کشور یک طوری مزا یا برای دانش اموزان گذاشسته استکه دانش اموزان ازاین مزایا استفاده کنند مزایایی استکه در طول سال تحصیلی دانش اموزان می توانند بخصوص در پایه دوازدهم چهار دروس دو دروس نهایی و دو دروس داخلی تبصره استفاده کنند دانش اموزان کار دانش و فنی حرفه ای چون دروس نهایی ندارند از چهار دروس عمومی استفاده کنن برای تبصره پایه دوازدهم به غیر مهارتهای پودمانی غیر کارورزی و غیره نمی توانند تبصره استغاده کنند

» جزئیات

 
 
 » ماده ۱۱ قانون خواض حذف یک یا چند نمره از یک دوره


بعضی مطالب هستند دانش اموزان اطلاعی ندارند ما هستیم که به اطلاع دانش اموزان اطلاع بدهیم و دانش اموزان ازاین بهره بگیرندنظام اموزشی کشور یک طوری مزا یا برای دانش اموزان گذاشسته استکه دانش اموزان ازاین مزایا استفاده کنند مزایایی استکه در طول سال تحصیلی دانش اموزان می توانند بخصوص در پایه دوازدهم چهار دروس دو دروس نهایی و دو دروس داخلی تبصره استفاده کنند دانش اموزان کار دانش و فنی حرفه ای چون دروس نهایی ندارند از چهار دروس عمومی استفاده کنن برای تبصره پایه دوازدهم به غیر مهارتهای پودمانی غیر کارورزی و غیره نمی توانند تبصره استغاده کنند

» جزئیات

 

پانل کاربران

تبلیغات

مرور گذشتهفرا رسید ن ماه شعبان و ایاد شعبانیه و پیروزی انقلاب اسلامی ایران تبریک و راه پیمایی دیروز بزمان
در امتحانات خرداد 1402احراز هویت دانش آموزان الکترونیک بود یعنی کارت دانش آموز یک رمزینه داشت که هنگام ورود مشخصات او با عکس برای عوامل حوزه اجزا نمایش داده میشد
رایج ترین زبان های اینترنت اشنا شویم
عکس های من
قبض های من قرار های من و عکس های من نمایش های من


پانل کاربران
{login}

خبرهای جدید
{news}
Copyright @ 2013 پورتال هفت نوت | All Rights Reserved.