وزارت اموزش و پرورش اداره کل اموزش و پرورش سیستان و بلوچستان منطقه بزمان :: تحصیح پایه وکلاس دانش اموزان مردودی
Xگروه بین المللی HSE IRAN
گروه بین المللی ایمنی بهداشت

صفحه اصلی | لیست خبرها | اخبار داغ | اخبار اقتصادی | حوادث جدید | مطالب تازه | ورزشی | تبلیغات در پورتال | تماس با ما


» تبلیغات

» گزارشات تصویری

» گزیده ها

نقل و انتقال دانش اموز از یک مدرسه به مدرسه به دیگر از مدرسه مبدا به مدرسه مقصد


نقل و انتقال دانش اموز از یک مدرسه به مدرسه به دیگر از مدرسه مبدا به مدرسه مقصد


امسال پایه های دهم و یازدهم دروس شان بصورت نهایی سراسر کشور برگزار میشود باید در سامانه ساهت مدرسه انتقال داده شود در بهمن نماه مثل پایه دوازدهم به سامانه ساهت ارسال به خاطر کنکوردرخواست حذف امتحانات نهایی دی ماه از سال اینده توسط سنجش و ارزشیابی اموزش وپرورش بزمان


اقای هد دن اشنا


باشروع امتحانات پایه دوازدهم از ۲۸ مرداد الان کم کم به پایانی ان نزدیک می شویم و نتایج اولیه دودوومیه بصورت الکترونیکی استانی و کشوری تحصیح میگردد و نمرات بصورت خودکار به سامانه نهایی ارسال می گردد و حوزه تحصیح تیک و به منطقه اعلام و مدیران مدارس ثبت اعتراضات» تازه ها

نقل و انتقال دانش اموز از یک مدرسه به مدرسه به دیگر از مدرسه مبدا به مدرسه مقصد


نقل و انتقال دانش اموز از یک مدرسه به مدرسه به دیگر از مدرسه مبدا به مدرسه مقصد


امسال پایه های دهم و یازدهم دروس شان بصورت نهایی سراسر کشور برگزار میشود باید در سامانه ساهت مدرسه انتقال داده شود در بهمن نماه مثل پایه دوازدهم به سامانه ساهت ارسال به خاطر کنکوردرخواست حذف امتحانات نهایی دی ماه از سال اینده توسط سنجش و ارزشیابی اموزش وپرورش بزمان


اقای هد دن اشنا


باشروع امتحانات پایه دوازدهم از ۲۸ مرداد الان کم کم به پایانی ان نزدیک می شویم و نتایج اولیه دودوومیه بصورت الکترونیکی استانی و کشوری تحصیح میگردد و نمرات بصورت خودکار به سامانه نهایی ارسال می گردد و حوزه تحصیح تیک و به منطقه اعلام و مدیران مدارس ثبت اعتراضات» مرتبط ها

» نظرسنجی

 
 » تحصیح پایه و کلاس دانش اموزان مردودی درمقطع ابتدایی و متوسطه اول بحث مردودی داریم وسیدا کلمه افراد به پایه بالاترهدایت کرده است حالا شما اگر غرد مردودی دارید ازمنوی سازماندهیوثبت نام گزینه ثبت نام نمایش دروس انخاب دانش اموزان پایه و کلاس دانش اموزانمردودی را بررسیکنید اگر به اشتبا درپایه پالاتر مشاه


تحصیح پایه وکلاس دانش اموزان مردودی درمقطع ابتدایی و متوسطه اول بحث مردودی داریموسیدا کلمه افراد پایه بالاتر هدایت کرده است حالا شما اگر فردی مردودی دارید از منوی ساز ماندهی و ثبت نام گزینه ثبت نام نمایش دروس انتخاب دانش اموزان پایه و کلاس دانش اموزان مردودی را بررسی کنید اگر اشتباه به پایه بالاتر مشاهده میشود مراحل زیرا تحصیح پایه و کلاس این فرد را انجام دهید ابتدا از منوی مدیریت کلاس بتدی به کلاس های مدرسه رفته و واین فرد را از کلاس موجود خترج کنید سپس یبه منوی انتخاب واحد دانش اموزانانفرادی رقته دروس این فرد را حذف کنیدحالا به منوی ساز ماندهی وثبت نام عملیات بیش ثبت نام گرزینه ثبت نام را بزنید حالا این فرد انتخاب واحد درپایه واقعی قرار دارد میرزاده مسعود

» جزئیات

 
 
 » تحصیح پایه و کلاس دانش اموزان مردودی درمقطع ابتدایی و متوسطه اول بحث مردودی داریم وسیدا کلمه افراد به پایه بالاترهدایت کرده است حالا شما اگر غرد مردودی دارید ازمنوی سازماندهیوثبت نام گزینه ثبت نام نمایش دروس انخاب دانش اموزان پایه و کلاس دانش اموزانمردودی را بررسیکنید اگر به اشتبا درپایه پالاتر مشاه


تحصیح پایه وکلاس دانش اموزان مردودی درمقطع ابتدایی و متوسطه اول بحث مردودی داریموسیدا کلمه افراد پایه بالاتر هدایت کرده است حالا شما اگر فردی مردودی دارید از منوی ساز ماندهی و ثبت نام گزینه ثبت نام نمایش دروس انتخاب دانش اموزان پایه و کلاس دانش اموزان مردودی را بررسی کنید اگر اشتباه به پایه بالاتر مشاهده میشود مراحل زیرا تحصیح پایه و کلاس این فرد را انجام دهید ابتدا از منوی مدیریت کلاس بتدی به کلاس های مدرسه رفته و واین فرد را از کلاس موجود خترج کنید سپس یبه منوی انتخاب واحد دانش اموزانانفرادی رقته دروس این فرد را حذف کنیدحالا به منوی ساز ماندهی وثبت نام عملیات بیش ثبت نام گرزینه ثبت نام را بزنید حالا این فرد انتخاب واحد درپایه واقعی قرار دارد میرزاده مسعود

» جزئیات

 

پانل کاربران

تبلیغات

مرور گذشتهنقل و انتقال دانش اموز از یک مدرسه به مدرسه به دیگر از مدرسه مبدا به مدرسه مقصد
نقل و انتقال دانش اموز از یک مدرسه به مدرسه به دیگر از مدرسه مبدا به مدرسه مقصد
امسال پایه های دهم و یازدهم دروس شان بصورت نهایی سراسر کشور برگزار میشود باید در سامانه ساهت مدرسه انتقال داده شود در بهمن نماه مثل پایه دوازدهم به سامانه ساهت ارسال به خاطر کنکوردرخواست حذف امتحانات نهایی دی ماه از سال اینده توسط سنجش و ارزشیابی اموزش وپرورش بزمان


پانل کاربران
{login}

خبرهای جدید
{news}
Copyright @ 2013 پورتال هفت نوت | All Rights Reserved.