Xگروه بین المللی HSE IRAN
گروه بین المللی ایمنی بهداشت

صفحه اصلی | لیست خبرها | اخبار داغ | اخبار اقتصادی | حوادث جدید | مطالب تازه | ورزشی | تبلیغات در پورتال | تماس با ما


» تبلیغات

» گزارشات تصویری

» گزیده ها

فرا رسید ن ماه شعبان و ایاد شعبانیه و پیروزی انقلاب اسلامی ایران تبریک و راه پیمایی دیروز بزمان


در امتحانات خرداد 1402احراز هویت دانش آموزان الکترونیک بود یعنی کارت دانش آموز یک رمزینه داشت که هنگام ورود مشخصات او با عکس برای عوامل حوزه اجزا نمایش داده میشد


رایج ترین زبان های اینترنت اشنا شویم


عکس های من


قبض های من قرار های من و عکس های من نمایش های من


نقل و انتقال دانش اموز از یک مدرسه به مدرسه به دیگر از مدرسه مبدا به مدرسه مقصد


نقل و انتقال دانش اموز از یک مدرسه به مدرسه به دیگر از مدرسه مبدا به مدرسه مقصد» تازه ها

فرا رسید ن ماه شعبان و ایاد شعبانیه و پیروزی انقلاب اسلامی ایران تبریک و راه پیمایی دیروز بزمان


در امتحانات خرداد 1402احراز هویت دانش آموزان الکترونیک بود یعنی کارت دانش آموز یک رمزینه داشت که هنگام ورود مشخصات او با عکس برای عوامل حوزه اجزا نمایش داده میشد


رایج ترین زبان های اینترنت اشنا شویم


عکس های من


قبض های من قرار های من و عکس های من نمایش های من


نقل و انتقال دانش اموز از یک مدرسه به مدرسه به دیگر از مدرسه مبدا به مدرسه مقصد


نقل و انتقال دانش اموز از یک مدرسه به مدرسه به دیگر از مدرسه مبدا به مدرسه مقصد» مرتبط ها

» نظرسنجی

 
 » تحصیح پایه و کلاس دانش اموزان مردودی درمقطع ابتدایی و متوسطه اول بحث مردودی داریم وسیدا کلمه افراد به پایه بالاترهدایت کرده است حالا شما اگر غرد مردودی دارید ازمنوی سازماندهیوثبت نام گزینه ثبت نام نمایش دروس انخاب دانش اموزان پایه و کلاس دانش اموزانمردودی را بررسیکنید اگر به اشتبا درپایه پالاتر مشاه


تحصیح پایه وکلاس دانش اموزان مردودی درمقطع ابتدایی و متوسطه اول بحث مردودی داریموسیدا کلمه افراد پایه بالاتر هدایت کرده است حالا شما اگر فردی مردودی دارید از منوی ساز ماندهی و ثبت نام گزینه ثبت نام نمایش دروس انتخاب دانش اموزان پایه و کلاس دانش اموزان مردودی را بررسی کنید اگر اشتباه به پایه بالاتر مشاهده میشود مراحل زیرا تحصیح پایه و کلاس این فرد را انجام دهید ابتدا از منوی مدیریت کلاس بتدی به کلاس های مدرسه رفته و واین فرد را از کلاس موجود خترج کنید سپس یبه منوی انتخاب واحد دانش اموزانانفرادی رقته دروس این فرد را حذف کنیدحالا به منوی ساز ماندهی وثبت نام عملیات بیش ثبت نام گرزینه ثبت نام را بزنید حالا این فرد انتخاب واحد درپایه واقعی قرار دارد میرزاده مسعود

» جزئیات

 
 
 » تحصیح پایه و کلاس دانش اموزان مردودی درمقطع ابتدایی و متوسطه اول بحث مردودی داریم وسیدا کلمه افراد به پایه بالاترهدایت کرده است حالا شما اگر غرد مردودی دارید ازمنوی سازماندهیوثبت نام گزینه ثبت نام نمایش دروس انخاب دانش اموزان پایه و کلاس دانش اموزانمردودی را بررسیکنید اگر به اشتبا درپایه پالاتر مشاه


تحصیح پایه وکلاس دانش اموزان مردودی درمقطع ابتدایی و متوسطه اول بحث مردودی داریموسیدا کلمه افراد پایه بالاتر هدایت کرده است حالا شما اگر فردی مردودی دارید از منوی ساز ماندهی و ثبت نام گزینه ثبت نام نمایش دروس انتخاب دانش اموزان پایه و کلاس دانش اموزان مردودی را بررسی کنید اگر اشتباه به پایه بالاتر مشاهده میشود مراحل زیرا تحصیح پایه و کلاس این فرد را انجام دهید ابتدا از منوی مدیریت کلاس بتدی به کلاس های مدرسه رفته و واین فرد را از کلاس موجود خترج کنید سپس یبه منوی انتخاب واحد دانش اموزانانفرادی رقته دروس این فرد را حذف کنیدحالا به منوی ساز ماندهی وثبت نام عملیات بیش ثبت نام گرزینه ثبت نام را بزنید حالا این فرد انتخاب واحد درپایه واقعی قرار دارد میرزاده مسعود

» جزئیات

 

پانل کاربران

تبلیغات

مرور گذشتهفرا رسید ن ماه شعبان و ایاد شعبانیه و پیروزی انقلاب اسلامی ایران تبریک و راه پیمایی دیروز بزمان
در امتحانات خرداد 1402احراز هویت دانش آموزان الکترونیک بود یعنی کارت دانش آموز یک رمزینه داشت که هنگام ورود مشخصات او با عکس برای عوامل حوزه اجزا نمایش داده میشد
رایج ترین زبان های اینترنت اشنا شویم
عکس های من
قبض های من قرار های من و عکس های من نمایش های من


پانل کاربران
{login}

خبرهای جدید
{news}
Copyright @ 2013 پورتال هفت نوت | All Rights Reserved.