وزارت اموزش و پرورش اداره کل اموزش و پرورش سیستان و بلوچستان منطقه بزمان :: برنامه امتحانی شهریور ۴۰۲و ثبت نام داوطلبان ازاد وترمیم و سوابق تحصیلی و انتخاب واحد دانش اموزان دوره تابستانی روزانه و بزرگال دوره شهریور شروع
Xگروه بین المللی HSE IRAN
گروه بین المللی ایمنی بهداشت

صفحه اصلی | لیست خبرها | اخبار داغ | اخبار اقتصادی | حوادث جدید | مطالب تازه | ورزشی | تبلیغات در پورتال | تماس با ما


» تبلیغات

» گزارشات تصویری

» گزیده ها

نقل و انتقال دانش اموز از یک مدرسه به مدرسه به دیگر از مدرسه مبدا به مدرسه مقصد


نقل و انتقال دانش اموز از یک مدرسه به مدرسه به دیگر از مدرسه مبدا به مدرسه مقصد


امسال پایه های دهم و یازدهم دروس شان بصورت نهایی سراسر کشور برگزار میشود باید در سامانه ساهت مدرسه انتقال داده شود در بهمن نماه مثل پایه دوازدهم به سامانه ساهت ارسال به خاطر کنکوردرخواست حذف امتحانات نهایی دی ماه از سال اینده توسط سنجش و ارزشیابی اموزش وپرورش بزمان


اقای هد دن اشنا


باشروع امتحانات پایه دوازدهم از ۲۸ مرداد الان کم کم به پایانی ان نزدیک می شویم و نتایج اولیه دودوومیه بصورت الکترونیکی استانی و کشوری تحصیح میگردد و نمرات بصورت خودکار به سامانه نهایی ارسال می گردد و حوزه تحصیح تیک و به منطقه اعلام و مدیران مدارس ثبت اعتراضات» تازه ها

نقل و انتقال دانش اموز از یک مدرسه به مدرسه به دیگر از مدرسه مبدا به مدرسه مقصد


نقل و انتقال دانش اموز از یک مدرسه به مدرسه به دیگر از مدرسه مبدا به مدرسه مقصد


امسال پایه های دهم و یازدهم دروس شان بصورت نهایی سراسر کشور برگزار میشود باید در سامانه ساهت مدرسه انتقال داده شود در بهمن نماه مثل پایه دوازدهم به سامانه ساهت ارسال به خاطر کنکوردرخواست حذف امتحانات نهایی دی ماه از سال اینده توسط سنجش و ارزشیابی اموزش وپرورش بزمان


اقای هد دن اشنا


باشروع امتحانات پایه دوازدهم از ۲۸ مرداد الان کم کم به پایانی ان نزدیک می شویم و نتایج اولیه دودوومیه بصورت الکترونیکی استانی و کشوری تحصیح میگردد و نمرات بصورت خودکار به سامانه نهایی ارسال می گردد و حوزه تحصیح تیک و به منطقه اعلام و مدیران مدارس ثبت اعتراضات» مرتبط ها

» نظرسنجی

 
 » اعلام برنامه نهایی پایه دوازدهم شهریور و انتخاب واحد دوره روزانه دانش اموزان دبیرستان ها و ثبت نام دوره تابستانی بزرگسالان و داطلبان ازاد و ترمیم نمره و سوابق


اعلام برنامه امتحانات نهیی پایه دوازدهم شهریور و انتخاب واحد دانش اموزان دوره روزانه طلوع قران و الزهرا و ثبت نام داوطلبان ازاد و ترمیم و سوابق بزذگسالان از مرداد شروع میشود و خود دانش اموزان و داوطلبان ازاد در مای مدیو و پادا خدمات الکترونیک اموزش و پرورش ثبت نام و انتخاب واد شهریور را انجام دهند و برای کار های دیکر به مسول ثبت نام بزرگسالان و داوطلبان ازاد اقای سید ابوذر سجادی فر مراجعه کنند

» جزئیات

 
 
 » اعلام برنامه نهایی پایه دوازدهم شهریور و انتخاب واحد دوره روزانه دانش اموزان دبیرستان ها و ثبت نام دوره تابستانی بزرگسالان و داطلبان ازاد و ترمیم نمره و سوابق


اعلام برنامه امتحانات نهیی پایه دوازدهم شهریور و انتخاب واحد دانش اموزان دوره روزانه طلوع قران و الزهرا و ثبت نام داوطلبان ازاد و ترمیم و سوابق بزذگسالان از مرداد شروع میشود و خود دانش اموزان و داوطلبان ازاد در مای مدیو و پادا خدمات الکترونیک اموزش و پرورش ثبت نام و انتخاب واد شهریور را انجام دهند و برای کار های دیکر به مسول ثبت نام بزرگسالان و داوطلبان ازاد اقای سید ابوذر سجادی فر مراجعه کنند

» جزئیات

 

پانل کاربران

تبلیغات

مرور گذشتهنقل و انتقال دانش اموز از یک مدرسه به مدرسه به دیگر از مدرسه مبدا به مدرسه مقصد
نقل و انتقال دانش اموز از یک مدرسه به مدرسه به دیگر از مدرسه مبدا به مدرسه مقصد
امسال پایه های دهم و یازدهم دروس شان بصورت نهایی سراسر کشور برگزار میشود باید در سامانه ساهت مدرسه انتقال داده شود در بهمن نماه مثل پایه دوازدهم به سامانه ساهت ارسال به خاطر کنکوردرخواست حذف امتحانات نهایی دی ماه از سال اینده توسط سنجش و ارزشیابی اموزش وپرورش بزمان


پانل کاربران
{login}

خبرهای جدید
{news}
Copyright @ 2013 پورتال هفت نوت | All Rights Reserved.