وزارت اموزش و پرورش اداره کل اموزش و پرورش سیستان و بلوچستان منطقه بزمان :: دریافت مجوز اصلاح سوابق تحصیلیدر سامانه سیدا
Xگروه بین المللی HSE IRAN
گروه بین المللی ایمنی بهداشت

صفحه اصلی | لیست خبرها | اخبار داغ | اخبار اقتصادی | حوادث جدید | مطالب تازه | ورزشی | تبلیغات در پورتال | تماس با ما


» تبلیغات

» گزارشات تصویری

» گزیده ها

نقل و انتقال دانش اموز از یک مدرسه به مدرسه به دیگر از مدرسه مبدا به مدرسه مقصد


نقل و انتقال دانش اموز از یک مدرسه به مدرسه به دیگر از مدرسه مبدا به مدرسه مقصد


امسال پایه های دهم و یازدهم دروس شان بصورت نهایی سراسر کشور برگزار میشود باید در سامانه ساهت مدرسه انتقال داده شود در بهمن نماه مثل پایه دوازدهم به سامانه ساهت ارسال به خاطر کنکوردرخواست حذف امتحانات نهایی دی ماه از سال اینده توسط سنجش و ارزشیابی اموزش وپرورش بزمان


اقای هد دن اشنا


باشروع امتحانات پایه دوازدهم از ۲۸ مرداد الان کم کم به پایانی ان نزدیک می شویم و نتایج اولیه دودوومیه بصورت الکترونیکی استانی و کشوری تحصیح میگردد و نمرات بصورت خودکار به سامانه نهایی ارسال می گردد و حوزه تحصیح تیک و به منطقه اعلام و مدیران مدارس ثبت اعتراضات» تازه ها

نقل و انتقال دانش اموز از یک مدرسه به مدرسه به دیگر از مدرسه مبدا به مدرسه مقصد


نقل و انتقال دانش اموز از یک مدرسه به مدرسه به دیگر از مدرسه مبدا به مدرسه مقصد


امسال پایه های دهم و یازدهم دروس شان بصورت نهایی سراسر کشور برگزار میشود باید در سامانه ساهت مدرسه انتقال داده شود در بهمن نماه مثل پایه دوازدهم به سامانه ساهت ارسال به خاطر کنکوردرخواست حذف امتحانات نهایی دی ماه از سال اینده توسط سنجش و ارزشیابی اموزش وپرورش بزمان


اقای هد دن اشنا


باشروع امتحانات پایه دوازدهم از ۲۸ مرداد الان کم کم به پایانی ان نزدیک می شویم و نتایج اولیه دودوومیه بصورت الکترونیکی استانی و کشوری تحصیح میگردد و نمرات بصورت خودکار به سامانه نهایی ارسال می گردد و حوزه تحصیح تیک و به منطقه اعلام و مدیران مدارس ثبت اعتراضات» مرتبط ها

» نظرسنجی

 
 » دریافت مجوز اصلاح سوابق تحصیلی دانش اموزان در سامانه سیدا


دریافت مجوز اصلاح سوابق تحصیلی  همگاران محترم توجه داشته باشند دانش اموزی به هر دلیلی در انتخاب واحد درسی و نمره درسی اشکال و اشتبه میخواهد اصلاح گردد بخصوص دوره های و سال های قبل که تایید نهایی و بستن سال می باشدبا مجوز مسول سنجش منطقه سیدا انجام می گیردبرای اینکار در مدرسه شورای مدرسه تشکیل و فرم شورای مدرسه تکمیل می کردد از منوی مدیریت مجوز ها ثبت مجوزها صفحه بلالا انجام می گیرد و ابتدا صفحه پایین دانش اموز مورد نیاز انتخاب می گرددار ایکون ایتم شورای مدرسه در بارگذاری میشود و مسول سنجش سه روز یا شش روز مهلت دارد و بامسول منطقه تماس و تایید بزند چناجه ار این تاریخ ذبطال مجددا این کار انجام دهد اگر انتخاب واحد دانش اموز در انفرادی دانش اموز انجام می گیر چناجه در ثبت نمره ضمن سال لیست نتایج دانش اموز بصورت انفرادی انجام دهم و مسول منطقه تایید سه الی شش روز مهلت دارد نویسنده میرزاده مسعود مثل برنامه های قدیم داس ویندوزی سیستم متمرکز اداره اصلاحیه انجام گرفته میشد

» جزئیات

 
 
 » دریافت مجوز اصلاح سوابق تحصیلی دانش اموزان در سامانه سیدا


دریافت مجوز اصلاح سوابق تحصیلی  همگاران محترم توجه داشته باشند دانش اموزی به هر دلیلی در انتخاب واحد درسی و نمره درسی اشکال و اشتبه میخواهد اصلاح گردد بخصوص دوره های و سال های قبل که تایید نهایی و بستن سال می باشدبا مجوز مسول سنجش منطقه سیدا انجام می گیردبرای اینکار در مدرسه شورای مدرسه تشکیل و فرم شورای مدرسه تکمیل می کردد از منوی مدیریت مجوز ها ثبت مجوزها صفحه بلالا انجام می گیرد و ابتدا صفحه پایین دانش اموز مورد نیاز انتخاب می گرددار ایکون ایتم شورای مدرسه در بارگذاری میشود و مسول سنجش سه روز یا شش روز مهلت دارد و بامسول منطقه تماس و تایید بزند چناجه ار این تاریخ ذبطال مجددا این کار انجام دهد اگر انتخاب واحد دانش اموز در انفرادی دانش اموز انجام می گیر چناجه در ثبت نمره ضمن سال لیست نتایج دانش اموز بصورت انفرادی انجام دهم و مسول منطقه تایید سه الی شش روز مهلت دارد نویسنده میرزاده مسعود مثل برنامه های قدیم داس ویندوزی سیستم متمرکز اداره اصلاحیه انجام گرفته میشد

» جزئیات

 

پانل کاربران

تبلیغات

مرور گذشتهنقل و انتقال دانش اموز از یک مدرسه به مدرسه به دیگر از مدرسه مبدا به مدرسه مقصد
نقل و انتقال دانش اموز از یک مدرسه به مدرسه به دیگر از مدرسه مبدا به مدرسه مقصد
امسال پایه های دهم و یازدهم دروس شان بصورت نهایی سراسر کشور برگزار میشود باید در سامانه ساهت مدرسه انتقال داده شود در بهمن نماه مثل پایه دوازدهم به سامانه ساهت ارسال به خاطر کنکوردرخواست حذف امتحانات نهایی دی ماه از سال اینده توسط سنجش و ارزشیابی اموزش وپرورش بزمان


پانل کاربران
{login}

خبرهای جدید
{news}
Copyright @ 2013 پورتال هفت نوت | All Rights Reserved.