وزارت اموزش و پرورش اداره کل اموزش و پرورش سیستان و بلوچستان منطقه بزمان :: دبیرستان طلوع قران بزمان دبیرستان الزهرای بزمان هنرستان کار دانش شهید کلشن هنرستان ام البیهای مزماندبیرستان داوطلبان پسر جدید بزمان دبیرستان دخترانه داوطلبازاد بزمان
Xگروه بین المللی HSE IRAN
گروه بین المللی ایمنی بهداشت

صفحه اصلی | لیست خبرها | اخبار داغ | اخبار اقتصادی | حوادث جدید | مطالب تازه | ورزشی | تبلیغات در پورتال | تماس با ما


» تبلیغات

» گزارشات تصویری

» گزیده ها

نقل و انتقال دانش اموز از یک مدرسه به مدرسه به دیگر از مدرسه مبدا به مدرسه مقصد


نقل و انتقال دانش اموز از یک مدرسه به مدرسه به دیگر از مدرسه مبدا به مدرسه مقصد


امسال پایه های دهم و یازدهم دروس شان بصورت نهایی سراسر کشور برگزار میشود باید در سامانه ساهت مدرسه انتقال داده شود در بهمن نماه مثل پایه دوازدهم به سامانه ساهت ارسال به خاطر کنکوردرخواست حذف امتحانات نهایی دی ماه از سال اینده توسط سنجش و ارزشیابی اموزش وپرورش بزمان


اقای هد دن اشنا


باشروع امتحانات پایه دوازدهم از ۲۸ مرداد الان کم کم به پایانی ان نزدیک می شویم و نتایج اولیه دودوومیه بصورت الکترونیکی استانی و کشوری تحصیح میگردد و نمرات بصورت خودکار به سامانه نهایی ارسال می گردد و حوزه تحصیح تیک و به منطقه اعلام و مدیران مدارس ثبت اعتراضات» تازه ها

نقل و انتقال دانش اموز از یک مدرسه به مدرسه به دیگر از مدرسه مبدا به مدرسه مقصد


نقل و انتقال دانش اموز از یک مدرسه به مدرسه به دیگر از مدرسه مبدا به مدرسه مقصد


امسال پایه های دهم و یازدهم دروس شان بصورت نهایی سراسر کشور برگزار میشود باید در سامانه ساهت مدرسه انتقال داده شود در بهمن نماه مثل پایه دوازدهم به سامانه ساهت ارسال به خاطر کنکوردرخواست حذف امتحانات نهایی دی ماه از سال اینده توسط سنجش و ارزشیابی اموزش وپرورش بزمان


اقای هد دن اشنا


باشروع امتحانات پایه دوازدهم از ۲۸ مرداد الان کم کم به پایانی ان نزدیک می شویم و نتایج اولیه دودوومیه بصورت الکترونیکی استانی و کشوری تحصیح میگردد و نمرات بصورت خودکار به سامانه نهایی ارسال می گردد و حوزه تحصیح تیک و به منطقه اعلام و مدیران مدارس ثبت اعتراضات» مرتبط ها

» نظرسنجی

 
 » دبیرستان طلوع قران بزمان دبیرستان الزهرای بزمان هنرستان شهید کاردانش شهید گلشن بزمان هنرستان ام البیها بزمان دبیرستان داوطلبان ازاد جدید بزمان دبیرستان دخترانه ازاد بزرگسال بزمان نویسنده مسعود میرزاده مربوط پایه های دوازدهم جدید و بزرگسالان و داطلبان جدید پایه دوازدهم


دبیرستان طلوع قران بزمان دبیرستان دخترانه الزهرای بزمان هنرستانشهید گلشن بزمان هنرستان ام البیهای بزمان دبیرستان داوطلبان ازاد بزرگسلا و داوطلب ازاد بزمان دبیرستان داوطلب ازاد دخترانه بزمان نویسنده مسعود میرزاده این مدارسان مربوط به نظام های جدید و پایه های دهم و یازدهم و دوازدهم و بزرگسالان جدید و تطبیقی از قدیم به جدید

» جزئیات

 
 
 » دبیرستان طلوع قران بزمان دبیرستان الزهرای بزمان هنرستان شهید کاردانش شهید گلشن بزمان هنرستان ام البیها بزمان دبیرستان داوطلبان ازاد جدید بزمان دبیرستان دخترانه ازاد بزرگسال بزمان نویسنده مسعود میرزاده مربوط پایه های دوازدهم جدید و بزرگسالان و داطلبان جدید پایه دوازدهم


دبیرستان طلوع قران بزمان دبیرستان دخترانه الزهرای بزمان هنرستانشهید گلشن بزمان هنرستان ام البیهای بزمان دبیرستان داوطلبان ازاد بزرگسلا و داوطلب ازاد بزمان دبیرستان داوطلب ازاد دخترانه بزمان نویسنده مسعود میرزاده این مدارسان مربوط به نظام های جدید و پایه های دهم و یازدهم و دوازدهم و بزرگسالان جدید و تطبیقی از قدیم به جدید

» جزئیات

 

پانل کاربران

تبلیغات

مرور گذشتهنقل و انتقال دانش اموز از یک مدرسه به مدرسه به دیگر از مدرسه مبدا به مدرسه مقصد
نقل و انتقال دانش اموز از یک مدرسه به مدرسه به دیگر از مدرسه مبدا به مدرسه مقصد
امسال پایه های دهم و یازدهم دروس شان بصورت نهایی سراسر کشور برگزار میشود باید در سامانه ساهت مدرسه انتقال داده شود در بهمن نماه مثل پایه دوازدهم به سامانه ساهت ارسال به خاطر کنکوردرخواست حذف امتحانات نهایی دی ماه از سال اینده توسط سنجش و ارزشیابی اموزش وپرورش بزمان


پانل کاربران
{login}

خبرهای جدید
{news}
Copyright @ 2013 پورتال هفت نوت | All Rights Reserved.