وزارت اموزش و پرورش اداره کل اموزش و پرورش سیستان و بلوچستان منطقه بزمان :: سالروز میلاد پیامبر گرامی اسلام
Xگروه بین المللی HSE IRAN
گروه بین المللی ایمنی بهداشت

صفحه اصلی | لیست خبرها | اخبار داغ | اخبار اقتصادی | حوادث جدید | مطالب تازه | ورزشی | تبلیغات در پورتال | تماس با ما


» تبلیغات

» گزارشات تصویری

» گزیده ها

نقل و انتقال دانش اموز از یک مدرسه به مدرسه به دیگر از مدرسه مبدا به مدرسه مقصد


نقل و انتقال دانش اموز از یک مدرسه به مدرسه به دیگر از مدرسه مبدا به مدرسه مقصد


امسال پایه های دهم و یازدهم دروس شان بصورت نهایی سراسر کشور برگزار میشود باید در سامانه ساهت مدرسه انتقال داده شود در بهمن نماه مثل پایه دوازدهم به سامانه ساهت ارسال به خاطر کنکوردرخواست حذف امتحانات نهایی دی ماه از سال اینده توسط سنجش و ارزشیابی اموزش وپرورش بزمان


اقای هد دن اشنا


باشروع امتحانات پایه دوازدهم از ۲۸ مرداد الان کم کم به پایانی ان نزدیک می شویم و نتایج اولیه دودوومیه بصورت الکترونیکی استانی و کشوری تحصیح میگردد و نمرات بصورت خودکار به سامانه نهایی ارسال می گردد و حوزه تحصیح تیک و به منطقه اعلام و مدیران مدارس ثبت اعتراضات» تازه ها

نقل و انتقال دانش اموز از یک مدرسه به مدرسه به دیگر از مدرسه مبدا به مدرسه مقصد


نقل و انتقال دانش اموز از یک مدرسه به مدرسه به دیگر از مدرسه مبدا به مدرسه مقصد


امسال پایه های دهم و یازدهم دروس شان بصورت نهایی سراسر کشور برگزار میشود باید در سامانه ساهت مدرسه انتقال داده شود در بهمن نماه مثل پایه دوازدهم به سامانه ساهت ارسال به خاطر کنکوردرخواست حذف امتحانات نهایی دی ماه از سال اینده توسط سنجش و ارزشیابی اموزش وپرورش بزمان


اقای هد دن اشنا


باشروع امتحانات پایه دوازدهم از ۲۸ مرداد الان کم کم به پایانی ان نزدیک می شویم و نتایج اولیه دودوومیه بصورت الکترونیکی استانی و کشوری تحصیح میگردد و نمرات بصورت خودکار به سامانه نهایی ارسال می گردد و حوزه تحصیح تیک و به منطقه اعلام و مدیران مدارس ثبت اعتراضات» مرتبط ها

» نظرسنجی

 
 » سالروز پیامبر گرامی اسلام و هفته وحدت گرامی باد اهل تسنن دوازدهم ربیع الاول را میلاد پیامبر گرامی اسلام و اهل تشیع هفدهم ربیع الواول را میلاد پیامبر گرامی اسلام وهفته وحدت


سالروز پیامبر گرامی اسلتم حضرت محمد (ص) و امام صادق علیه ااسلام را تبریک می گوییم برادران اهل تسنن دوازدهم ربیع ااول را میلاد پیامبر گرامی اسلام و اهل تشیع هفدهم ربیع الاول میلاد پیامبر گرامی اسلام هفته وحدت نامگذاری شده است

» جزئیات

 
 
 » سالروز پیامبر گرامی اسلام و هفته وحدت گرامی باد اهل تسنن دوازدهم ربیع الاول را میلاد پیامبر گرامی اسلام و اهل تشیع هفدهم ربیع الواول را میلاد پیامبر گرامی اسلام وهفته وحدت


سالروز پیامبر گرامی اسلتم حضرت محمد (ص) و امام صادق علیه ااسلام را تبریک می گوییم برادران اهل تسنن دوازدهم ربیع ااول را میلاد پیامبر گرامی اسلام و اهل تشیع هفدهم ربیع الاول میلاد پیامبر گرامی اسلام هفته وحدت نامگذاری شده است

» جزئیات

 
 
 » هفته وحدت و سالروز پیامبر گرامی اسلام گرامی باد


برادران اهل تسنن میلاد پیامبر گرامی اسلام را دوازدهم ربیع الاول و اهل تشیع هفدهم ربیع الاول نتم گذاشستند برای اینکه اختلافی نباشد امام خمینی هفته وحدت نام گذاری کردند

» جزئیات

 
 
 » هفته وحدت و سالروز پیامبر گرامی اسلام گرامی باد


برادران اهل تسنن میلاد پیامبر گرامی اسلام را دوازدهم ربیع الاول و اهل تشیع هفدهم ربیع الاول نتم گذاشستند برای اینکه اختلافی نباشد امام خمینی هفته وحدت نام گذاری کردند

» جزئیات

 

پانل کاربران

تبلیغات

مرور گذشتهنقل و انتقال دانش اموز از یک مدرسه به مدرسه به دیگر از مدرسه مبدا به مدرسه مقصد
نقل و انتقال دانش اموز از یک مدرسه به مدرسه به دیگر از مدرسه مبدا به مدرسه مقصد
امسال پایه های دهم و یازدهم دروس شان بصورت نهایی سراسر کشور برگزار میشود باید در سامانه ساهت مدرسه انتقال داده شود در بهمن نماه مثل پایه دوازدهم به سامانه ساهت ارسال به خاطر کنکوردرخواست حذف امتحانات نهایی دی ماه از سال اینده توسط سنجش و ارزشیابی اموزش وپرورش بزمان


پانل کاربران
{login}

خبرهای جدید
{news}
Copyright @ 2013 پورتال هفت نوت | All Rights Reserved.