وزارت اموزش و پرورش اداره کل اموزش و پرورش سیستان و بلوچستان منطقه بزمان :: سامانه سیدا و سامانه امین و سامانه فاینال نهایی مدارس متوسطه دوم
Xگروه بین المللی HSE IRAN
گروه بین المللی ایمنی بهداشت

صفحه اصلی | لیست خبرها | اخبار داغ | اخبار اقتصادی | حوادث جدید | مطالب تازه | ورزشی | تبلیغات در پورتال | تماس با ما


» تبلیغات

» گزارشات تصویری

» گزیده ها

نقل و انتقال دانش اموز از یک مدرسه به مدرسه به دیگر از مدرسه مبدا به مدرسه مقصد


نقل و انتقال دانش اموز از یک مدرسه به مدرسه به دیگر از مدرسه مبدا به مدرسه مقصد


امسال پایه های دهم و یازدهم دروس شان بصورت نهایی سراسر کشور برگزار میشود باید در سامانه ساهت مدرسه انتقال داده شود در بهمن نماه مثل پایه دوازدهم به سامانه ساهت ارسال به خاطر کنکوردرخواست حذف امتحانات نهایی دی ماه از سال اینده توسط سنجش و ارزشیابی اموزش وپرورش بزمان


اقای هد دن اشنا


باشروع امتحانات پایه دوازدهم از ۲۸ مرداد الان کم کم به پایانی ان نزدیک می شویم و نتایج اولیه دودوومیه بصورت الکترونیکی استانی و کشوری تحصیح میگردد و نمرات بصورت خودکار به سامانه نهایی ارسال می گردد و حوزه تحصیح تیک و به منطقه اعلام و مدیران مدارس ثبت اعتراضات» تازه ها

نقل و انتقال دانش اموز از یک مدرسه به مدرسه به دیگر از مدرسه مبدا به مدرسه مقصد


نقل و انتقال دانش اموز از یک مدرسه به مدرسه به دیگر از مدرسه مبدا به مدرسه مقصد


امسال پایه های دهم و یازدهم دروس شان بصورت نهایی سراسر کشور برگزار میشود باید در سامانه ساهت مدرسه انتقال داده شود در بهمن نماه مثل پایه دوازدهم به سامانه ساهت ارسال به خاطر کنکوردرخواست حذف امتحانات نهایی دی ماه از سال اینده توسط سنجش و ارزشیابی اموزش وپرورش بزمان


اقای هد دن اشنا


باشروع امتحانات پایه دوازدهم از ۲۸ مرداد الان کم کم به پایانی ان نزدیک می شویم و نتایج اولیه دودوومیه بصورت الکترونیکی استانی و کشوری تحصیح میگردد و نمرات بصورت خودکار به سامانه نهایی ارسال می گردد و حوزه تحصیح تیک و به منطقه اعلام و مدیران مدارس ثبت اعتراضات» مرتبط ها

» نظرسنجی

 
 » سامانه سیدا سامانه ای است دوقسمت مدرسه و سنجش وکه سامانه سیدا سال ۹۹راه اندازی شدهاست برای ثبت نمرات مدارس و انلاین و ثبت نمرات توسطه مدیران و معلمان انجام می گیرد و تایید نهایی توسط معلمین و دبیران و بازهم توسط مدیر مدرسه و روش منوی نمرات و مجدا به منطقه اعلام از سمت پ


سامانه سیدا سال ۹۹ برای ثبت نمرات و ثبت نام دانش اموزان بصورت انلاین و دوقسمت سیدا سنجش پشتیبانی مدارس و سیدا مدارس ثبت نمرات توسط معلمین و دبیران و تایید نهایی وثبت نام دانش اموزان توسط خود دانش اموز در مای دیو صورت

» جزئیات

 
 
 » سامانه فاینال نهایی سامانهای است برای برگزاری امتحانات نهایی از شهریور ۹۱ راه اندازی شده است پایه سوم قدیم و پیش دانشگاهی قدیم و داوطلبان قدیم و جدید و دوازدهمو دوقسمت فاینابمدرسه وفاینال منطقه و سنجش


سامانه فاینال نهایی دوقسمت است فاینال مدرسه و منطقه و سنچش که شهریور ۹۱ راه اندازی شده است برای بر گزاری امتحانات نهایی سوم قدیم و پیش قدیم و داوطلبان قدیم و جدید و پایه دوازدهم و ارسال اطلاعات جدید دوازدهم و داوطلبان دیبلم مجدااکه ۶۶ و تطبیقی و سوابق تحصیلی و ترمیم معدل از مدارس ارسال و منطقه و سنجش حوزه بندی تحصیح شهرستان بر گزاری حوزه اجرا و شمارکارت و منشی حوزه تحصیح و ریس وهمچنین حوزه اجرا چاپ برمانه کارت توسطدانش اموزان از me.my.com

» جزئیات

 
 
 » سامانه امین سامانه ای است برای فارغ التحصیلان دیبلم و دوره پیش دانشگاهی قدیم و پایه دوازدهم فعلی استکه در شهریور ۹۴ راه اندازی شده است


سامانه امین سامانه است که در شهریور ۹۴ راه اندازی شده است و برای فارغ التحصیلان سوم قدیم و داوطلبان و دوره پژش دانشگاهی است و دوقسمت سایت امین مدرسه و سایت امین منطقه و سنجشو وقبلا اطلاعات سوم قدیم و پیش دانشگاهی از نرم افزار دانا فارغ التحصیل به سامانه امین سنجش و منطقه ارسال و مدرسه و منطقه و سنجش تیک و فارغ التحصیل و ارسال به پایگاه اطلاعاتی می گردد

» جزئیات

 

پانل کاربران

تبلیغات

مرور گذشتهنقل و انتقال دانش اموز از یک مدرسه به مدرسه به دیگر از مدرسه مبدا به مدرسه مقصد
نقل و انتقال دانش اموز از یک مدرسه به مدرسه به دیگر از مدرسه مبدا به مدرسه مقصد
امسال پایه های دهم و یازدهم دروس شان بصورت نهایی سراسر کشور برگزار میشود باید در سامانه ساهت مدرسه انتقال داده شود در بهمن نماه مثل پایه دوازدهم به سامانه ساهت ارسال به خاطر کنکوردرخواست حذف امتحانات نهایی دی ماه از سال اینده توسط سنجش و ارزشیابی اموزش وپرورش بزمان


پانل کاربران
{login}

خبرهای جدید
{news}
Copyright @ 2013 پورتال هفت نوت | All Rights Reserved.