وزارت اموزش و پرورش اداره کل اموزش و پرورش سیستان و بلوچستان منطقه بزمان :: دهم تیر شنبه اعلام نتایج پایه دوازدهم که تحصیح اوراق بصورت الکترونیکی و هم استانیی شده بود امسال خرداد ۴۰۲ به خاطر ۴۰ درصد سهمیه کنکور
Xگروه بین المللی HSE IRAN
گروه بین المللی ایمنی بهداشت

صفحه اصلی | لیست خبرها | اخبار داغ | اخبار اقتصادی | حوادث جدید | مطالب تازه | ورزشی | تبلیغات در پورتال | تماس با ما


» تبلیغات

» گزارشات تصویری

» گزیده ها

نقل و انتقال دانش اموز از یک مدرسه به مدرسه به دیگر از مدرسه مبدا به مدرسه مقصد


نقل و انتقال دانش اموز از یک مدرسه به مدرسه به دیگر از مدرسه مبدا به مدرسه مقصد


امسال پایه های دهم و یازدهم دروس شان بصورت نهایی سراسر کشور برگزار میشود باید در سامانه ساهت مدرسه انتقال داده شود در بهمن نماه مثل پایه دوازدهم به سامانه ساهت ارسال به خاطر کنکوردرخواست حذف امتحانات نهایی دی ماه از سال اینده توسط سنجش و ارزشیابی اموزش وپرورش بزمان


اقای هد دن اشنا


باشروع امتحانات پایه دوازدهم از ۲۸ مرداد الان کم کم به پایانی ان نزدیک می شویم و نتایج اولیه دودوومیه بصورت الکترونیکی استانی و کشوری تحصیح میگردد و نمرات بصورت خودکار به سامانه نهایی ارسال می گردد و حوزه تحصیح تیک و به منطقه اعلام و مدیران مدارس ثبت اعتراضات» تازه ها

نقل و انتقال دانش اموز از یک مدرسه به مدرسه به دیگر از مدرسه مبدا به مدرسه مقصد


نقل و انتقال دانش اموز از یک مدرسه به مدرسه به دیگر از مدرسه مبدا به مدرسه مقصد


امسال پایه های دهم و یازدهم دروس شان بصورت نهایی سراسر کشور برگزار میشود باید در سامانه ساهت مدرسه انتقال داده شود در بهمن نماه مثل پایه دوازدهم به سامانه ساهت ارسال به خاطر کنکوردرخواست حذف امتحانات نهایی دی ماه از سال اینده توسط سنجش و ارزشیابی اموزش وپرورش بزمان


اقای هد دن اشنا


باشروع امتحانات پایه دوازدهم از ۲۸ مرداد الان کم کم به پایانی ان نزدیک می شویم و نتایج اولیه دودوومیه بصورت الکترونیکی استانی و کشوری تحصیح میگردد و نمرات بصورت خودکار به سامانه نهایی ارسال می گردد و حوزه تحصیح تیک و به منطقه اعلام و مدیران مدارس ثبت اعتراضات» مرتبط ها

» نظرسنجی

 
 » اعلام نتایج امتحانات نهایی پایه دوازدهم که ۴۰ درصد کنکور سراسری سهمیه دارد تحصیح اوراق بصورت الکترونیکانجام شده است


اعلام نتایج امتحانات نهایی پایه دوازدهم شنبه دهم تیر اعلام می گردد چون امسال کنکور سراسری۴۰ درصد سهمیه از طریق دردس نهایی و سوابق تحصیلی شامل میشود امسال اوراق بصورت الکترونیک تحصیح شده بودو بعد از جمع اوری اوراق از حوزه اجرا و برگزاری امتحانات و ارسال به حوزه تحصیح الکترونیک و تایید دو مصحح واز سوی گروهای اموزشی و اسکن اوراق دانش اموزان توسط عوامل مجرب و دادن رمز وکاربریسایت سوال و بار گزاری بارم سمت راست و خواندن پاسخ و گذاشستن نمره توسط تحصیح کننده و جمع نمرات توسط سامانه و هم استانی تحصیج صورت میگیر

» جزئیات

 
 
 » اعلام نتایج امتحانات نهایی پایه دوازدهم که ۴۰ درصد کنکور سراسری سهمیه دارد تحصیح اوراق بصورت الکترونیکانجام شده است


اعلام نتایج امتحانات نهایی پایه دوازدهم شنبه دهم تیر اعلام می گردد چون امسال کنکور سراسری۴۰ درصد سهمیه از طریق دردس نهایی و سوابق تحصیلی شامل میشود امسال اوراق بصورت الکترونیک تحصیح شده بودو بعد از جمع اوری اوراق از حوزه اجرا و برگزاری امتحانات و ارسال به حوزه تحصیح الکترونیک و تایید دو مصحح واز سوی گروهای اموزشی و اسکن اوراق دانش اموزان توسط عوامل مجرب و دادن رمز وکاربریسایت سوال و بار گزاری بارم سمت راست و خواندن پاسخ و گذاشستن نمره توسط تحصیح کننده و جمع نمرات توسط سامانه و هم استانی تحصیج صورت میگیر

» جزئیات

 

پانل کاربران

تبلیغات

مرور گذشتهنقل و انتقال دانش اموز از یک مدرسه به مدرسه به دیگر از مدرسه مبدا به مدرسه مقصد
نقل و انتقال دانش اموز از یک مدرسه به مدرسه به دیگر از مدرسه مبدا به مدرسه مقصد
امسال پایه های دهم و یازدهم دروس شان بصورت نهایی سراسر کشور برگزار میشود باید در سامانه ساهت مدرسه انتقال داده شود در بهمن نماه مثل پایه دوازدهم به سامانه ساهت ارسال به خاطر کنکوردرخواست حذف امتحانات نهایی دی ماه از سال اینده توسط سنجش و ارزشیابی اموزش وپرورش بزمان


پانل کاربران
{login}

خبرهای جدید
{news}
Copyright @ 2013 پورتال هفت نوت | All Rights Reserved.