Xگروه بین المللی HSE IRAN
گروه بین المللی ایمنی بهداشت

صفحه اصلی | لیست خبرها | اخبار داغ | اخبار اقتصادی | حوادث جدید | مطالب تازه | ورزشی | تبلیغات در پورتال | تماس با ما


» تبلیغات

» گزارشات تصویری

» گزیده ها

فرا رسید ن ماه شعبان و ایاد شعبانیه و پیروزی انقلاب اسلامی ایران تبریک و راه پیمایی دیروز بزمان


در امتحانات خرداد 1402احراز هویت دانش آموزان الکترونیک بود یعنی کارت دانش آموز یک رمزینه داشت که هنگام ورود مشخصات او با عکس برای عوامل حوزه اجزا نمایش داده میشد


رایج ترین زبان های اینترنت اشنا شویم


عکس های من


قبض های من قرار های من و عکس های من نمایش های من


نقل و انتقال دانش اموز از یک مدرسه به مدرسه به دیگر از مدرسه مبدا به مدرسه مقصد


نقل و انتقال دانش اموز از یک مدرسه به مدرسه به دیگر از مدرسه مبدا به مدرسه مقصد» تازه ها

فرا رسید ن ماه شعبان و ایاد شعبانیه و پیروزی انقلاب اسلامی ایران تبریک و راه پیمایی دیروز بزمان


در امتحانات خرداد 1402احراز هویت دانش آموزان الکترونیک بود یعنی کارت دانش آموز یک رمزینه داشت که هنگام ورود مشخصات او با عکس برای عوامل حوزه اجزا نمایش داده میشد


رایج ترین زبان های اینترنت اشنا شویم


عکس های من


قبض های من قرار های من و عکس های من نمایش های من


نقل و انتقال دانش اموز از یک مدرسه به مدرسه به دیگر از مدرسه مبدا به مدرسه مقصد


نقل و انتقال دانش اموز از یک مدرسه به مدرسه به دیگر از مدرسه مبدا به مدرسه مقصد» مرتبط ها

» نظرسنجی

 
 » ابطال ثبت نام دانش اموزان


اگر  دانش اموزانی از سال قبل داریدکه امسال بنا به دلایلی ترک تحصیل کرده اند وقصد ادامه تحصیل ندارند باید ابطال ثبت نام کردند این افراد به طور اتوماتیک به پایه بالا رفته اند چون تا این لحظه دفتر امار مدارس تهیه نشده است بس بهترین کار برای این افراد ابطال ثبت نام است ابتدا از منوی مدیریت کلاس بندی به کلای

» جزئیات

 
 
 » شنبه هفدهم تیرماه هفته اتی اینده نتایج نهایی پایه دوازدهم اعلام می گردد


23میلیون برگ امتحان نهایی تحصیح شده است نتایج ابتدایهفته اتی شنبهمنتشر میشود ریس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام اموزش و پرورشاز اعلام نتایج در ازمون نهاییپایه دوازدهمدر ابتدایهفته اینده خبر دادریس مرکز سنجشدر باره تحصیح اوراقامتحان نهاییو اعلام نمراتاظهار داشتبا همت همگاران گرامیکار تحصیح الکترونیکیحدود ۲۳ میلیونپاسخ برگدانش اموزان پایان یافتوی تاکید کردهانشاللهابتدای هفته ایندهنتایج دانش اموزان اعلام میشودامتحانات نهایی خرداد پایه دوازدهم شاخه نظری امسال از ۳۱ اردی بهشت ماه اغاز تا ۲۵ خرداد ادامه داشتامسال برگه های امتحانی به روش الکترونیکی تحصیح شده است روش  در روش تحصیح الکترونیکی پاسخ برکه ها بدون مشخصات دانش اموزانتوسط دو مصحح بصورت کامل مستقل تحصیح میشوند و هویت پاسخ دهندگان برای مصححان قابلشناخته نیستپاز ثبت نمراتتوسط مصححاناول و دوم اگر اختلافنتیجه کمتراز یک نمره باشدسامانه بصورت خودکارکمیانگین نمراتاعلام میشود توسط تحصیح اول ودوم با کرد کردنبه نفع شرکت کنندکانروی به بالابه عنوات نمرهاگر بیش از یک باشدنمذه باشد

» جزئیات

 
 
 » شنبه هفدهم تیرماه هفته اتی اینده نتایج نهایی پایه دوازدهم اعلام می گردد


23میلیون برگ امتحان نهایی تحصیح شده است نتایج ابتدایهفته اتی شنبهمنتشر میشود ریس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام اموزش و پرورشاز اعلام نتایج در ازمون نهاییپایه دوازدهمدر ابتدایهفته اینده خبر دادریس مرکز سنجشدر باره تحصیح اوراقامتحان نهاییو اعلام نمراتاظهار داشتبا همت همگاران گرامیکار تحصیح الکترونیکیحدود ۲۳ میلیونپاسخ برگدانش اموزان پایان یافتوی تاکید کردهانشاللهابتدای هفته ایندهنتایج دانش اموزان اعلام میشودامتحانات نهایی خرداد پایه دوازدهم شاخه نظری امسال از ۳۱ اردی بهشت ماه اغاز تا ۲۵ خرداد ادامه داشتامسال برگه های امتحانی به روش الکترونیکی تحصیح شده است روش  در روش تحصیح الکترونیکی پاسخ برکه ها بدون مشخصات دانش اموزانتوسط دو مصحح بصورت کامل مستقل تحصیح میشوند و هویت پاسخ دهندگان برای مصححان قابلشناخته نیستپاز ثبت نمراتتوسط مصححاناول و دوم اگر اختلافنتیجه کمتراز یک نمره باشدسامانه بصورت خودکارکمیانگین نمراتاعلام میشود توسط تحصیح اول ودوم با کرد کردنبه نفع شرکت کنندکانروی به بالابه عنوات نمرهاگر بیش از یک باشدنمذه باشد

» جزئیات

 

پانل کاربران

تبلیغات

مرور گذشتهفرا رسید ن ماه شعبان و ایاد شعبانیه و پیروزی انقلاب اسلامی ایران تبریک و راه پیمایی دیروز بزمان
در امتحانات خرداد 1402احراز هویت دانش آموزان الکترونیک بود یعنی کارت دانش آموز یک رمزینه داشت که هنگام ورود مشخصات او با عکس برای عوامل حوزه اجزا نمایش داده میشد
رایج ترین زبان های اینترنت اشنا شویم
عکس های من
قبض های من قرار های من و عکس های من نمایش های من


پانل کاربران
{login}

خبرهای جدید
{news}
Copyright @ 2013 پورتال هفت نوت | All Rights Reserved.